Reguli si Conditii MCA CashBack 2016-2017

Cumperi usi de garaj si primesti bani inapoi

Regulamentul campaniei

1. Organizatorul Campaniei

1.1. S.C. MILCA S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul Campaniei" sau "Promoterul", sau "MCA"), societate romana, cu sediul in Str. Radu Serban 485, Comana, jud. Giurgiu, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti, sub nr. J52/178/1997, CUI: RO10169504, operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta al ANSPDCP cu nr. 0026258: tel.: 021-457.00.03, fax: 021-457.00.03.

2. PRODUSE PROMOŢIONALE, PERIOADA PROMOŢIONALĂ ŞI PARTICIPANŢI

2.1. Această promoție este valabilă doar pentru achiziționarea oricărora dintre produsele listate ("Produsele promoționale"), pe teritoriul României, de la partenerii MCA, în perioada 19 decembrie 2016 - 31 martie 2017, denumită ("Perioada promoțională").

2.2. Toți participanții trebuie să aibă peste 18 ani și trebuie să fie rezidenți în România ("Participant"). Promoția este destinată utilizatorilor finali, companiile care vor achiziționa în scopul revânzării nu pot participa în promoție.

2.3. Se consideră că toți participanții sunt de acord și respectă termenii și condițiile campaniei.

2.4. Toate produsele trebuie achiziționate de la MILCA SRL sau un partener MCA autorizat din România.

2.5. Toate produsele trebuie să fie noi și produse MCA originale.

3. CUM PUTEȚI PARTICIPA

3.1. Pentru a participa la promoție, Participanții trebuie să achiziționeze un Produs Promoțional de pe teritoriul României, de la MILCA SRL sau de la un partener MCA autorizat participant, cu sediul pe teritoriul României în Perioada Promoțională si să depună o solicitare validă în perioada 19 decembrie 2016 - 30 aprilie 2017.

3.2. Solicitările trebuie trimise după completarea completă și corectă (inclusiv specificarea unui număr de serie valid şi a unui cont bancar in RON compatibil SEPA http://www. bnr. ro/Zona-unica-de-plati-in-euro-%28SEPA%29-3104. aspx ) a unui formular MCA de solicitare, disponibil la: www.MCAgrup.ro/cashback/formular/ .

3.3. Participantul trebuie să se înregistreze on-line și să completeze numărul de serie MCA al produsului, să scaneze și să încarce

  • copii ale facturilor si a chitantelor sau a bonurilor fiscale, cu mențiunea ca pe acestea să fie mențioante clar denumirile produselor achizițioante
  • copie dupa actul de identitate
  • imputernicire de a reprezenta compania în Campania MCA, în cazul in care beneficiarul final este o societate comercială,
  • o fotografie a produsului instalat
  • o fotografie a codului de produs MCA, aflat pe eticheta lipita pe marginea laterala a usii, în formularul de solicitare on-line.

3.4. În urma înregistrării, participantul va primi un mail de confirmare a înregistrării. Fără acest mail, înregistrarea nu este luată în calcul. Pentru sfaturi referitoare la modalitatea de completare a formularului, căutați secțiunea despre formularul de solicitare on-line. Dimensiunea materielelor încărcăte să nu depășească 4MB. Facturile iligibile sau deteriorate nu vor fi acceptate.

3.5. În maxim 30 de zile calendaristice de la data inregistrării, cererea va fi validată manual de catre un operator. Validarea va fi trimisă prin email la adresa furnizată în formular.

3.6. Produsele Promoționale sunt disponibile în limita stocului disponibil. Promoterul nu va fi responsabil pentru incapacitatea Distribuitorilor MCA de a onora comenzile de Produse Promoționale în timpul Perioadei Promoționale.

3.7. MCA nu va procesa nicio solicitare dacă aceasta este primită după ultima zi de primire a solicitărilor, respectiv după 30 aprilie 2017. MCA nu va procesa solicitările care sunt incomplete sau ilizibile și nu își asumă răspunderea pentru solicitări pierdute sau întârziate.

3.8. Se poate face o singură solicitare pentru fiecare produs achiziționat (suma aferentă unui produs în promoție, este returnată o singură dată, după prima înregistrare validă; un produs în promoție, cu numărul serial MCA aferent, poate fi înregistrat o singură dată).

3.9. Solicitările făcute de companii, firme sau persoane individuale care cumpără în cantitate mare (de exemplu: mai mult de 3 produse) nu se vor putea înscrie la această promoție.

3.10. Prezenta promoție nu poate fi asociată cu nicio altă promoție de către Promoter.

4. CASHBACK

4.1. După primirea și verificarea solicitării, MCA se va ocupa de efectuarea plății prin transfer bancar în contul bancar al Participantului. Nu se va încheia nicio altă înțelegere alternativă și nu se va oferi nicio sumă de bani în numerar.

4.2. MCA va depune toate eforturile de a efectua plata prin transfer bancar în decurs de 30 de zile de la validarea manuala de catre un operator, confirmata prin email, a solicitării primite.

4.3. În cazul în care suma reprezentând Cashback-ul este considerată un beneficiu impozabil, participantul este responsabil cu plătirea oricărei taxe sau impozit aferente.

4.4. Participantul este responsabil cu plata oricăror taxe de administrare impuse de către Bancă.

5. AVERTIZĂRI

5.1. MILCA SRL nu va fi considerată responsabilă pentru incapacitatea de a onora această ofertă, în cazul în care incapacitatea a fost cauzată de circumstanțe inevitabile care au condus la cazuri de forță majoră sub forma unui/unor evenimente care, fără a implica vina părților, au împiedicat onorarea acestei oferte sau onorarea ofertei în termeni satisfăcători.

6. DATE

6.1. Acolo unde este cazul, orice date primite în timpul promoției vor fi utilizate, accesate, procesate și stocate în întregime, în conformitate cu Legislația privind Protecția datelor.

6.2. Dacă Participanții nu doresc ca informațiile lor de contact să fie folosite în scopuri de marketing sau să fie contactați în viitor de MCA cu privire la promoții similare, este bine ca aceștia să NU bifeze caseta atunci când completează formularul de solicitare.

7. LEGISLAȚIE ȘI JURISDICȚIE

7.1. Termenii și condițiile prezentei precum și oricare controverse rezultate din sau în legătură cu acestea vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația din Romania și vor face obiectul jurisdicției non-exclusive a instanțelor române.

8. PRODUSELE PROMOȚIONALE ȘI SUMELE AFERENTE IN RON :

PRODUSE PARTICIPANTE PROMOTIE

Categorie Produs si Suma cashback

  • Uși de garaj MCA Benefit XL - CashBack MCA 100 lei
  • Uși de garaj MCA Optima - CashBack MCA 200 lei
  • Uși de garaj MCA Vogue - CashBack MCA 400 lei